1.1     Alle door Davotel beheerde en verzamelde gegevens, inclusief de verkeersgegevens, vallen onder de privacywet.
1.2     Davotel verzamelt en verwerkt gegevens voor een goede dienstverlening. Deze gegevens kunnen in geval door Davotel verstrekt worden aan derden voor de volgende doeleinden:
– wettelijke verplichtingen;
– betalingsadministratie en kredietbeheer;
– gespecificeerde rekeningen;
– preventie en bestrijding van fraude;
– klachten- en geschillenbehandeling.
1.3     Davotel zal gegevens (A-nummer, B-nummer, datum, tijdstip en duur) niet langer bewaren dan noodzakelijk met een maximum van 12 maanden voor hiervoor genoemde doeleinden. Davotel verplicht zich tot het nemen van maatregelen ter beveiliging van gegevens.
1.4     Indien jegens bevoegde instantie een verzoek tot tappen of opnemen van elektronische communicatie gedaan wordt, zal Davotel hieraan meewerken. Davotel is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die contractant als gevolg hiervan ondervindt.